Feitjes

De gemeente is opdrachtgever voor de bouw van het onderwijs en cultuurcomplex via een zogeheten Design Built & Maintain-constructie (DBM). Het DBM-contract regelt de samenwerking tussen de gemeente, bouwer Cadanz en de instellingen die het gebouw gaan gebruiken. Op grond van de DBM-overeenkomst is Cadanz verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie én het onderhoud in de eerste 25 jaren na oplevering. De gemeente en de instellingen hebben samen een Programma van Eisen met 45.000 punten opgesteld waar gebouw, ontwerp en materialen aan moeten volden.

Het occ wordt het thuis van het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater, stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag en Koninklijk Conservatorium. Dit culturele hart van Den Haag krijgt naast een fraaie stadskantine, een theaterzaal met 1.300 zitplaatsen, een concertzaal met 1.500 stoelen en een ensemblezaal die plaats biedt. De vier instellingen hebben de uitdrukkelijke ambitie om in het occ meer samen te werken en een naast hun huidige aanbod en brede programmering voor de hele stad te maken.

Architecten Patrick Fransen van NOAHH Network Oriented Architecture en Jo Coenen van Architects & Urbanists hebben het onderwijs- en cultuurcomplex in opdracht van Bouwcombinatie Cadanz, een samenwerkingsverband tussen Boele & van Eesteren en Visser Smit Bouw, ontworpen. Cadanz voert de bouw uit: eerst is de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Daarna is dwars door de bestaande parkeergarage de fundering voor het nieuw gebouw gemaakt. En sinds juni 2018 is de bouw boven het maaiveld uitgekomen. Naar verwachting wordt het occ in 2021 opgeleverd.

Ontwikkelaar Sonate Spuikwartier start nog dit jaar met de bouw van Adagio, aan de Turfhaven. Het eerste jaar zullen de werkzaamheden nog niet erg zichtbaar zijn, omdat dan vooral benden het maailveld wordt gewerkt aan de fundering. In het voorjaar van 2019 begint Sonate ook met de bouw van toren Bolero aan de Schedeldoekshaven.

De woontorens worden ca 90 meter hoog en bieden plaats aan ca. 450 woningen. Zoals het zich nu laat aanzien zijn deze torens in de loop van 2022 gereed. Op de plek waar nu nog het Nederlands Dans Theater staat, komt uiteindelijk een derde toren : Carmen. De bouw daarvan begint pas na oplevering van het onderwijs- en cultuurcomplex in 2021.

Bouwcombinaties Sonate (woontorens), Cadanz (occ) en de gemeente Den Haag als opdrachtgever voor de bouw stellen alles in het werk om de overlast als gevolg van de bouw werkzaamheden in en rond het Spuikwartier tot een minimum te beperken. Toch is enige overlast als gevolg van dit soort bouwprojecten in een dichtbevolkt stadscentrum haast onvermijdelijk. Bijvoorbeeld vanwege de strenge veiligheidseisen die aan bouwen in zo’n omgeving worden gesteld. Zo moet de Turfhaven als doorgang tussen Schedeldoekshaven en Turfmarkt dicht vanaf het moment dat de ruim 100 meter hoge torenkraan voor bouw van woontoren Adagio wordt geplaatst.

Cadanz heeft een vergunning om op werkdagen van van 7.00-19.00 uur te werken op de bouwplaats. In uitzonderlijke gevallen kunnen die tijden verruimd worden. Daar wordt dan apart een vergunning voor aangevraagd. Hoewel bouwwerkzaamheden altijd merkbaar zijn, doet Cadanz  doet haar uiterste best om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Ervaart u desondanks toch hinder van de bouw, dan u dit melden via www.verbeterdebouw.nl of per mail: info@cadanz.nl

Tijdens de bouw van het onderwijs en cultuurcomplex is de parkeergarage Stadhuis slechts beperkt toegankelijk. De garage is tussen op werkdagen tussen 15.00 uur en 07.00 uur en in het weekend bereikbaar via de inrit aan de Ammunitiehaven. Van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 15.00 uur is de garage gesloten. Als het occ af is, biedt de nieuwe garage plaats aan 700 auto’s en 1500 fietsen.

Het nieuwe gebouw is een toonbeeld van duurzaamheid. Er wordt gewerkt met gerecycled beton, op het dak komen 4.000 m2 zonnepanelen voor de eigen energieopwekking, het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en de bodem wordt gebruikt als warmte- en koudebron voor het regelen van de temperatuur in het gebouw. In de gevel komen 50 broedkasten voor verschillende soorten vogels en 28 ingebouwde vleermuizenverblijven.

Voor de bouw van de woontorens Adagio en Bolero door ontwikkelaar Sonate Spuikwartier moet het bouwterrein worden verruimd richting Schedeldoekshaven. Die uitbreiding heeft gevolgen voor de verkeerssituatie ter plaatse: ondergrondse kabels en leidingen zij verlegd, de bushalte aan de Schedeldoekshaven richting CS verschuift richting Terminal Zuid en de trambaan en bovenleidingen worden verlegd. Als gevolg van de uitbreiding worden de verkeersstroom stad in en stad uit hier teruggebracht naar 1 rijstrook per richting. Deze voorbereidende werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hier ziet u welke werkzaamheden op welk moment worden uitgevoerd en welke gevolgen die werkzaamheden voor de verkeerssituatie hebben. Vanaf februari 2019 geldt er een aangepaste verkeerssituatie voor de hele duur van de bouw.

De parkeergarages blijven bereikbaar, maar omdat er vanwege de bouw veel materiaal over het bouwterrein gehesen wordt, zijn de openingstijden beperkt. Tot zeker de zomer van 2019 kan de Garage Stadhuis, waarvan de ingang  is verplaatst naar de Ammunitiehaven, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 15.00 uur om veiligheidsredenen niet gebruikt worden.

Voor alternatieve parkeermogelijkheden in de omgeving: www.denhaag.nl/parkeren/

Meer informatie? Neem contact met ons op.